Polyimidtrådar 300 ℃

  • banner

Polyimid (Polyimid, ibland förkortat PI) avser en typ av polymer som innehåller imidring (-CO-N-CO-) i huvudkedjan, och är ett av de organiska polymermaterialen med bäst övergripande prestanda. Dess högtemperaturmotstånd kan nå över 400 ° C, långtidsanvändningstemperatur -200300 ° C, vissa har ingen uppenbar smältpunkt, hög isoleringsprestanda, dielektrisk konstant 4,0 vid 103 Hz, dielektrisk förlust endast 0,0040,007, det tillhör F till H-klassisolering.


Egenskaper:


Strålningsmotstånd


Icke brandfarligt


Starka alkalier och starka oxidationsmedel.


Ansökan


används i stor utsträckning i elektriska ledningsnät, sensorkablar, PTC-termistorer, beläggningsutrustning, interna kablar för bilanslutningar, motorer, elektroniska apparater, flygledningar Specifik installationskablar, oljepumpsledningar och dränkbara motorlindningstrådar.